loading
ئاقای حوسه ینی ئه للا یاری

ده وره های فیر بوونی ته خه سوسی فیزیوتراپی خوبه خشه کان دریژه ی بالا له  مه رکه زی دریژه ی بالای ئیران دیوه و  سال هاست که  له گه ل دوکتور موته لبی زاده هاوکاری ده کات.