loading
دوکتور موختاری ئاراز پور

دوکتورای ئورتوپدی وه پروتز له زانکوی علوم بیزیستی و ته وان به خشی
مه سئولی سه رکه وتن له ته حقیقاتی بالینی له مه رکه زی دریژه ی بالای ئیران
ماموستای زانکوی علومی رفاهی و ته وان به خشی
ته راح و سا زه نده یی مه فسه لی ران و ئه ژنو بو ئه شخاسی موبتلا به فه لجی ئه ندام ته حتانی