loading
چاک کردنی زاویه

عه مه لیاتی چاک کردنی زاویه ی ئه ژنو به ئامانجی به رگیری له سایشی غوزروف   مه فسه لی له ئه و. ‌نه خوشانه یی وا ئیشی ناشی له ئه م ئینحراف زاویه یانه هه یه به لام هیشتا کامل غوزروفیان خراپ نه بووه ئیسفاده ئه بی . توولی ده وره یی چاک بوونه وه ۳_۵ وه رزه .چه ن ره وش بو دروست کردن وجودی هه یه که  به ده سی دوکتوره که موتناسب به زیا بوونی زاویه که ، ته راکومی ئیسقان ، هیزی به ده نی، ئییشی شه خسه که ، ئینتخاب ده بی

ره وشی ئینتخابی ئیمه ئیسفاده له ئینترلاکینگ نیل(Interlocking nail )له ،که خاسیه کانی له ره وش هایک تر زورتره . ئه لبه ت له مه وارد زور شه دید ، ره وشی ئیلیزاروف وه ته یلور ره وش های ئینتخابی ئیمه یه

عزورکات ئینحرافی ئه ژنو به شیوه ی ئییکسه (ژنووالگوم) که متر له ته مه نی سه رو بایسی ئیش له ئه ژنو ئه بی، وه کاتیک ئه شی دروست ببی که له حاله تی ویسیاگ  کاتی که ئه ژنوکان به یه ک چه سپاون فاسله یی قاپوره یی هه ر دوو پی ته ک یه کترینا زیاتر له ۷.۵ سانت ببی ،  زورکات بو درووس بوونی ئه م کیشه نیازمان به ئوستئوتومی ئیسقان ران هه یه.  له کاتیکدا وا ئه ژنوی په رانتزی (ژنوواروم ) کیشه له قسمه تی ئیسقانی پی ئه شی چاک بکریت

زور کات دوای عه مه لیاتی چاک کردنی   ئه ژنوی په رانتزی  به ره وشی ویژه ی ئه م   مه رکه زه ،نیازمان به فیزیوتراپی و که چ گیری نییه مه عمولا دوو روژ له دوای عه مه ل   شه خس ئه توانی به یارمه تی گوچان به ریوه بچی وه دوای سه وه رز ئه توانی گوچانه که یی کوله ن لابوات ،  به دقه ت بو ئه وه پوس زیاتر له ۷_۸میلیمتر له مه حه لی باز بوونه وه ی ئیسقان باز نابی شوینی عه مه ل زور که متره  له  ره وشانیک دیکه له هاوکاران تر که له پلاکی ئوستئوتومی ئیسفاده ئه که ن وه حدودی ۱۰ سانت پوس   باز ده بی

دوای چاک بوونه و کاملی شوینی ئوستئوتومی ئیمکانی یاری هایک قورس وجودی هه یه   (مه عموله ن ۸_۱۰ وه رز دوایی عه مه ل)  موته ناسب به شده تی ئینحرافیک وا چاک بووه ، له یه ک تا سه سانت مه عموله ن به توولی ئیسقان وه دریژی بالای نه خوشه که ئیزافه ئه بی.

له زور موارد ئینحرافی ئه ژنو   ها ته ک ئیش له   شوینی خه تی مه فسه لی که دوای  چاک بوونه وه ی زاویه ئه م ئیشیچه ته واو   ئه بی ، وه ئه لبه ته مه خسوسه ن له مه وردی ئه ژنوی په رانتزی یا ژنوواروم ته خییر له   چاک کردنه وه یی زاویه ئه گه ر زور بیت ،  ئه بیته بایسی ئیستهلاکی غوزروفی مه فسه لی.

وتراوه کان دوکتور موته لبی زاده سه باره ت به ده رمانی ئینحرافی ئه ژنو له شه به که ی دووی سیما

پرسیارهایه ک سه باره ت به ده رمانی ئینحرافی ئه ژنو

 • ده وره یی چاک بوونه وه دوای عه مه ل    چه نیک توول ئه کیشی؟ له سوحی دوای عه مه ل ئیمکانی وه زنه نییان وجودی هه یه که ئه لبه ته له دوو تا سه وه رز ئه وه ل ئه شی له گوچان ئیسفاده بکری.
 • ئایا نیازمان به گه چ گیری هه یه؟ نه خه یر ، له هه ندی جار له ئاتل هایه ک ئاماده ئیسفاده ئه بی .
 • چه ند روژ دوای عه مه ل نیازمان به به سته ری بوون له نه خوش خانه یه؟ مه عموله ن یه ک روژ دوای عه مه ل ته رخیس ئه بن.
   
 • چه نیک ئیحتمالی هه یه که به ئه نجام ئه م    عه مه له ئیشی نه خوشه که  که متر بیتو؟ ۸۰۹۰ ده رسه د له ۵ سالی ئه وه ل وه ۷۰۸۰ ده رسه د له ده سالی ئه وه ل ، هیوای   که متر بوون ئیش وجودی هه یه
 • ئایا ئیمکانی حزوور له شوینی ئییش وجودی   هه یه؟ به ستگی به مودیلی ئییشه که هه یه ،   مه عموله ن له مه شاغله وا حه ره که ت که متره دوایی یه ک وه رز ئه توانی ده س به ئییش کردن بکات به لام له ئییش هایه ک قورس ۴_۶وه رز کاتمان پیویسته .
   
 • ئایا فیزیوتراپی پیویسته؟ به ستگی به مودیلی ئییشه که هه یه ،   مه عموله ن له مه شاغله وا حه ره که ت که متره دوایی یه ک وه رز ئه توانی ده س به ئییش کردن بکات به لام له ئییش هایه ک قورس ۴_۶وه رز کاتمان پیویسته .
   
 • ئا یا پیویسته به خواردنی دارو؟ له شیوه یی پین وه فایبرگلاس به لی به   سوره تی ده وره ئی پیویسته به   خواردنی   ئانتی بیوتیک