loading
چاک کردنی (بازسازی )ئه نووس

سه باره ت به  قه ت بوونی ئه نووسه کان  تی ئه کوشن له باقیمانده یی ئیسقانه کان   ئه نووس بو چاک کردن ئیسفاده که ن .
به ته وه جوه به ئه وه یی که چاک کردن   مه فسه له کان پروسه یه کی ئالوزه وه که متر ئیسفاده ده بی ، له شوینی هه ر مه فسه ل زاویه کی ئیستاندارد که ته عریف بووه درووست ئه بی وه هیزی گرتنی جنسه کان زیاتر ده بی ، وه ئه مه خویی نرخی عه مه لیاته که نیشان ئه دات .
به لام له مه وردی عه مه لیات چاک کردنی   ئه نووسه کان خالیک که زور گرینگه کات زوره که له ئه م ره وه ش ده رمانیه پیویسته به هوکار ئه مه خوبه خشه که ئه شی به ،   به رنامه ریزی موشه خه س ته سمیم خوی بگریت. له هه ر ده فعه  توول ئیسقانه که ناتوانن زیاتر له ۲ سانت بکن که ئه م   زور بوونه وه  تا ۵_۶ وه رز توول ئه کیشیت وه   له ئه م کاته دا ده ستگاهی مه ربوته له سه ر   ئه نووسه که ئه مینیت که ئه م جه ریانه خوی بوریگه چوون چوارچیو درووس ئه کات ،  هه ندیک جار بو ده ست هینان به توولی نورمالی ئه نووس به ۴ عه مه لیات به   فاسله یی ۶ وه رز کات نیازه ..

 

وتراوه یی دوکتور موته لبی زاده سه باره ت به چاک کردنی ئه و ئه نووسانه وا قه ت بووه له شه به که یی دووی سیما

 

 

له چاک کردنی ئه نووسانه وا قه ت بووه    مه خسوسا به ندی ئاخر،ئه شی توولانی بوون پروسه ی ده رمان ،وه هه ر وه ها ئیحتمالی نیاز به جه له ساتیک ته کمیلی نه سب کردنی ده سگا که مه عموله ن له مه ته ب ئه نجام    ئه بی ته وه جوه بکریت ، هه ندیک جار نیازه که له په یوه ندی ئیسقان ئیستفاده بکریت ،  ئیسته له سه ری ئینتقالی ریشه یی ناخون له مه رگی مه غزی و    چاک کردنی مه فسه ل له ئه نووس خه ریکه موتالیعه ئه کریت وه له م ره وشه له هاوکاری خوبه خشه کان ئیسفاده ئه بی ، وه تا ئیسته   نه تیجه یک باش مان به ده س هیناوه.   له فره یی له مه وارد دوای  روشتی    ئه نووسه کان نیاز ئه بی که به ئه نازه یی کافی وب کان( چین بین ئه نووسی) چاک بکریت   که ئه مه خویی عه مه لیاتیک جیاوازه وه تا ئیسته نه تیجه خاسیک ئرائه  بووه.   له عه رزی ده وره ی زوربوونه وه یی توولی    ئه نووسه کان ،وه کوو دریژه  بالا پیویسته   نه خوشه که له خوراکی باش بخوات ئه لبه ت دارویی ته قویه تی ئیسقانیش ته جویز ده بی
 
کودکي که انگشتانش قطع شده است
 

ئه مه ویدیو یی به له عه مه لیاتی چاک کردنی ئه نووسی مندالیکه وا هه موویی ئه نووسه کانی ده سی کردوه ته ناو چه رخی گوشت و له ده سی داون

 

نه تیجه یی به ده س هاتوو له چاک کردنی ئه نووسه کان ( دوای عه مه لیات)

له مندالیکه وا تواوی ئه نووسه کانی به خاتر ئاسیب له چه رخی گوشت له ده س داوه له مه رحه له یی ئه وه ل چاک بوونه وه (۵۰ده رسه دی ده رمان ئه نجام بووه ) هیزی گرتنی وه سیله کانی به ده س هاوردووه.