loading
ئیختلافی توولی ئه ندامه کان

ائه گه ر ئئیختلاف توول ئه ندامه کان زیاتر له ۲سانت ببی ،به هوکاری حه ره که ت های ئیزافیه که له ستوونی فه قه راتی که مه ری درووست بووه ، له دریژ خایه ن ئه بیته بایس ئاسیب هایه ک موهره ئی به خاتر ئه مه ئیختلافی زیاتر له ۲ سانت ئه بی ده رمان بکریت.

 
له ئیرا چه ند نمونه له نه تیجه یی ئه م عه مه ل جه راحیه نیشان درواوه.
 
یه کیک له ره سمه کان ژیر مه ربت به ئیختلافی توولی پی به ئه نازه یی ۳۵سانته.
خالیک گرینگ که حه تا له ره سمه کان ژیر دیاره ، زیا بوونی حه جمی عه زولات ئه ندامه کورته کانه دوایی زیابوونی توولیان که بو‌ئیمه ته جروبه یه ک جالب بوو.
 
 

ه ئه م ویدیو ریگه چوونی دانه له خوبه خشه کان دوایی چاک بوونه وه نیشان ئه دات، قه بل له ئه مه ، یه کیک له پی کانی ئه و ۳۰ سانت کورت تر بوو به ئه و دانه که ی تر...

 

ئیسفاده له خانه قه دییه کان