loading
زانین له باره ی ئێمه وه

 

گرووپی پزشکی دریژه ی بالای دوکتور موته لبی زاده له سالیان رابردوو خه ریک خه ده مات دان مه سائل ئورتوپدی مه خسوسه ن له زه مینه یی دریژه ی بالاس .ئاقای دوکتور موته لبی زاده له سالی ۱۳۸۰ زیاتر له ۲۰۰ مهدورد عه مه لی دریژه ی بالا به موه فه قیه ت ئه نجام داوه .که ئه م ئه فراده هه م له ئیران هه م له خارج له ئیران بوون .ئه م‌گرووپه گه ره کیه شیوه یی نوی له دریژه یی بالا   (LON)  به خوبه خشه کان ئرائه بدات . جگه هه تی موعه ره فی به (LON)کلیک بکه ن
له پالی ئه وه به هره گیری له ئه شخاسی موته خه سس جه هه تی موراقبه ت هایک که پیویسته دوای عه مه لی جه راحی له مه زیه تی هاوکاره کانی دوکتور موته لبی زاده س
ئیمه بروامان هه یه که ئیسته دریژه ی بالا و  گه یین به دلخاهی خوبه خشه کان ئیتر  وه کوودانه هیوا نییه وه له زووترین کات به باشترین  نه تایج ئیمکانی هه یه
 
جه هه تی تواشاکردنی روزومه یی ئه فرادی گرووپی پزشکی دریژه یی بالا دوکتور موته لبی زاده کلیک بکه ن